Benvingut a Inac Solutions

Telefonia IP / VoIP

Es tracta del conjunt de dispositius i protocols que permeten transmetre la veu a través del protocol IP d’Internet

SIP TRUNK

Ancho de banda que sustituye las líneas tradicionales y permite canales de comunicación. Cada canal supone una conversación simultánea, de manera que lo configuramos a tu medida. El SIP trunk permite gestionar llamadas de voz y videoconferencia integrada en centralita , y se conecta a una centralita IP . Puede llegar a soportar hasta 100 canales . Te ofrecemos SIP TRUNK + llamadas en tarifa Plana a tu medida

CENTRALITA VIRTUAL

Centralita en la nube ( en un servidor encriptado) a la que se conectan todos los dispositivos IP de voz de la organización ( teléfonos de sobremesa, IP, portátiles con softphone, smartphone, etc..) Ideal para multisedes, tele-trabajo, movilidad. Permite integración con MICROSOFT TEAMS , con lo que se pueden compartir archivos además de videoconference y todas las funciones de centralita

CENTRALITA IP

La evolución de las centralitas tradicionales, y que se conecta a SIP Trunk. Ofrece servicios opcionales como integración con CRM, videoconferencia , extensiones SIP en el móvil, opciones teletrabajo,. Etc… La configuramos a tu medida y es una plataforma de comunicaciones flexible y escalable.

VIDEOCONFERENCIA

Te podemos ofrecer todo tipo de sistemas y equipamiento para realizar videoconferencia mediante tu conexión a Internet , ya sea de forma individual ó múltiple. Tanto para espacios pequeños o grandes salas. También existe videoconferencia asociada a tu extensión telefónica en centralita IP NEC

SIP TRUNK

Ample de banda que substitueix les línies tradicionals i permet canals de comunicació. Cada canal suposa una conversa simultània, de manera que el configurem a la teva mida. El SIP trunk permet gestionar trucades de veu i videoconferència integrada en centraleta , i es connecta a una centraleta IP . Pot arribar a suportar fins a 100 canals . T'oferim SIP TRUNK + trucades en tarifa Plana a la teva mida

CENTRALETA IP

L'evolució de les centraletes tradicionals, i que es connecta a SIP Trunk. Ofereix serveis opcionals com a integració amb CRM, videoconferència , extensions SIP en el mòbil, opcions teletreball,. Etc… La configurem a la teva mida i és una plataforma de comunicacions flexible i escalable.

CENTRALETA VIRTUAL

Centraleta al núvol ( en un servidor encriptat) a la qual es connecten tots els dispositius IP de veu de l'organització ( telèfons de sobretaula, IP, portàtils amb softphone, telèfon intel·ligent, etc..) Ideal per a multiseus, teletreball, mobilitat. Permet integració amb MICROSOFT TEAMS , amb el que es poden compartir arxius a més de videoconferència i totes les funcions de centraleta

VIDEOCONFERÈNCIA

Et podem oferir tot tipus de sistemes i equipament per a realitzar videoconferència mitjançant la teva connexió a Internet , ja sigui de manera individual o múltiple. Tant per a espais petits o grans sales. També existeix videoconferència associada a la teva extensió telefònica en centraleta IP NEC

Costos a la teva mida

Cada Organització és única , i per tant els seus costos han de ser personalitzats a les seves necessitats.
Ens encarreguem d’això!

Servei tècnic presencial

Si és necessari, un tècnic es desplaçarà a les teves instal·lacions per a configurar, mantenir, i actualitzar les teves comunicacions.

Projecte individualitzat

Analitzem la teva situació actual i et proposem el millor equilibri entre ample de banda , canals de comunicació i infraestructura necessària per al teu nombre concret d’usuaris i localitzacions.

T'interessa? Demana'ns pressupost...

Contacta'ns

Explica’ns en quin punt estàs, on vols arribar, i segur que junts trobem una solució a la teva mida.